Aanpak

De Boerenraad is een club voor, van, met en door boeren, gericht op oplossingen. Oplossingen van problemen waar boeren iedere dag tegenaan lopen en die hen belemmeren op hun weg naar natuurinclusieve landbouw. Oplossingen voor knellende wetgeving, toegang tot grond, toegang tot nieuwe kennis, onderwijs en onderzoek, financiering van de transitie en de positie van de boer in de keten.

Naast het vinden van oplossingen voor hobbels op de weg hopen we elkaar ook te inspireren om op weg te gaan. Waarbij ieder zijn of haar eigen vorm en ontwikkeltraject vindt naar een natuurinclusieve landbouw.

Voor dit doel hebben wij een tijdelijke, flexibele en pragmatische organisatievorm gekozen. Het hart van de Boerenraad bestaat uit betrokken boeren uit allerlei geledingen. Die vind je overal terug; in de raad, het kernteam en de oplossingsgroepen die met de thema’s aan de slag gaan. Hoe dit werkt, lees je hieronder.

Doe mee

De volgende agrarische organisaties hebben zich inmiddels aangesloten bij de Boerenraad.

Aanpak

Om het doel te bereiken kiest de Boerenraad voor een tijdelijke, flexibele en pragmatische organisatievorm. Voor de formaliteiten zoals een bankrekening en backoffice diensten zoekt de Boerenraad onderdak bij een bevriende organisatie (de Transitiecoalitie Voedsel). Het hart van de Boerenraad wordt gevormd door een Raad, een Kernteam en Oplossingsgroepen.

De Raad

Voor de verbinding met de vernieuwende boerenorganisaties en boeren die de visie en de rol van de Boerenraad steunen wordt een Raad ingesteld. Deze Raad bepaalt de samenstelling van het kernteam en zij wordt actief betrokken bij belangrijke besluiten over de agenda en de strategie van de Boerenraad. De Raad toetst periodiek of de standpunten en activiteiten van het kernteam en de oplossingsgroepen overeenkomen met de visie. De Raad kan het kernteam gevraagd en ongevraagd adviseren. De Raad van de Boerenraad zal 15-25 personen tellen (aantal kan groeien) en een paar keer per jaar bij elkaar komen. De Raad wordt gevormd door boeren die verbonden zijn aan de boerenorganisaties die de visie en rol van de Boerenraad actief onderschrijven. Zij zitten in de Raad zonder last en met ruggenspraak met hun organisatie om enerzijds slagvaardig te kunnen zijn en anderzijds duidelijk voor draagvlak en verbinding te zorgen. De Raad kan daarnaast boeren uitnodigen die een actieve bijdrage leveren aan de vernieuwing van de landbouw om ook zitting te nemen in de Raad. Deze ‘ongebonden boeren’ vormen maximaal één derde van het aantal leden van de Raad. De Raad kan besluiten om personen die geen boer zijn maar over specifieke kennis of kwaliteiten beschikken als adviserend lid voor de Raad uit te nodigen.

Kernteam

Het Kernteam bestaat uit 8-10 boeren. Deze boeren zijn voorbeelden van de landbouw die de Boerenraad voor ogen heeft. Het zijn creatieve geesten die denken in kansen. Ze zijn verbonden met de verschillende sectoren die de land- en tuinbouw rijk is en afkomstig uit de verschillende regio’s in ons land. Ook is er een goede leeftijds- en man/vrouw verdeling. Een van de leden van het Kernteam vervult de rol als boegbeeld, waarbij ook andere leden van het Kernteam en de trekkers van de Oplossingsgroepen naar buiten kunnen treden.

Het Kernteam bewaakt de visie en organiseert de activiteiten van de Boerenraad. Voorts dragen leden van het Kernteam de toekomstgerichte visie van de Boerenraad uit, ze zetten goede voorbeelden in de schijnwerper en ze gaan in gesprek met boeren en andere belanghebbenden over de kansen voor een toekomstbestendige landbouw.

Oplossings groepen

Het Kernteam zorgt ervoor dat voor de hobbels waaraan de Boerenraad wil werken Oplossingsgroepen worden samengesteld. Het Kernteam zoekt voor elke Oplossingsgroep een gezaghebbende trekker en een aantal boeren die het onderwerp bij de kop willen pakken. Daarbij wordt in belangrijke mate geput uit de organisaties die de Boerenraad onderschrijven. De Oplossingsgroepen zorgen er vervolgens voor dat met ruime inbreng van geïnteresseerde en betrokken boeren voorstellen voor het opruimen van genoemde hobbels worden opgesteld. In elke Oplossingsgroep zit ook een lid van het Kernteam die samen met de trekker van de groep het proces begeleidt en in afstemming met het Kernteam zorgt voor de communicatie van de voorstellen naar buiten. Zo wordt ook de samenhang in de standpunten en activiteiten van de Boerenraad geborgd.