Als boer moet je luisteren naar de samenleving

Jan Duijndam boert met zijn Hoeve Biesland aan de rand van Delft en Den Haag. De stad is aan alle kanten opgerukt. Burgers doorkruisen dagelijks het gebied waar Jan een groot multifunctioneel landbouwbedrijf runt. Hij doet dat in maatschap met zijn vrouw, twee dochters en boer Tim. Een flink deel van de grond die zij beheren is natuurgebied. Daarnaast melken zij 150 Fleckvieh koeien. Voorts zijn er zo’n 100 schapen, een goed lopende winkel, een bakkerij, een slagerij en een flinke moestuin. Zo’n 25 betaalde krachten en 30 mensen met ‘een rugzakje’ – Jan noemt ze hulpboeren – helpen mee om de duizenden klanten goed te bedienen.

‘Als boer moet je goed luisteren naar wat de samenleving en klanten van je vinden en van je verwachten. Toen zo’n 25 jaar geleden hier de Vinexwijken kwamen besefte ik dat ik dat als een kans moest zien en niet als een bedreiging. Ik was toen een kleine gangbare boer. Sindsdien heb ik  mijn bedrijf volledig op de consument aangepast en groeien wij als kool. En dat in een gebied waar om elke meter grond wordt gevochten’, aldus Jan die recent is gekozen tot lid van het kernteam van de Boerenraad.

Totaalconcept

Jan: ‘boeren gaat om een totaalconcept. Je moet werken met de mogelijkheden en beperkingen van  dier en natuur en je moet je verbinden met de klanten om je heen. Als geen ander kan de boer uit die combinatie mooie producten maken en er een beleving aan geven waar mensen naar op zoek zijn. De kringlopen op ons bedrijf zijn zo goed als gesloten en we leveren jaarlijks ook nog eens hoogwaardige mest en compost voor 170 ha glasgroenteteelt hier in de buurt. Die klantgerichte filosofie heeft me de afgelopen jaren veel gebracht. En ik weet zeker dat we met ons bedrijf nog maar op de helft van onze mogelijkheden zitten. Het is nu aan onze kinderen om hier hun eigen keuzes in te maken’.

Boerenraad

Jan: ‘ik was met onze kinderen in gesprek dat zij meer en meer de leiding op ons bedrijf gaan overnemen toen de Boerenraad voorbij kwam. De onafhankelijke opstelling en de passie voor boeren sprak me enorm aan. We hebben als Boerenraad de vrijheid om buiten de gebaande paden te denken. Nu ik op mijn bedrijf meer ruimte krijg wil ik mijn opgebouwde kennis graag met anderen delen. Ik wil boeren helpen in te spelen op de grote veranderingen die gaande zijn. Ingewikkelde woorden horen niet bij mij. Op dat punt moeten we als Boerenraad nog een paar stappen zetten. Ook wil ik me inzetten voor het betrekken van de samenleving bij de Boerenraad. Zonder goede banden met de samenleving hebben wij als boeren geen toekomst’.

De boer op

Jan is zowel een luisteraar als een goede prater. Hij is echt in de ander geïnteresseerd maar kan ook met overtuiging vertellen waar het naar toe moet en welke kansen er allemaal zijn. Hij wil daarom graag het land in en met boeren en burgers in gesprek. Wie als individuele boer of als groep boeren of burgers behoefte heeft aan inspiratie kan contact opnemen met de coördinator van de Boerenraad. Dan is een afspraak met Jan of een van de andere leden van het kernteam snel gemaakt.

Zie voor meer informatie over de boerderij van Jan:   https://www.hoevebiesland.nl/