Oplossingen

Elk thema vraagt om een oplossing en mensen die dit thema concreet aanpakken. Het kernteam zoekt hiervoor een gezaghebbende trekker, vaak vanuit een organisatie die de Boerenraad ondersteunt. Geïnteresseerde en betrokken boeren maken vervolgens voorstellen voor het opruimen van de hobbels en uitdagingen.

De 5 thema’s naar een toekomstbestendige landbouw in 2030 en de kartrekkers voor deze thema’s zijn:

  • Betaalbare toegang tot grond – Jos Verstraten
  • Een inspirerend wettelijk kader dat duurzame landbouw stimuleert – Geert van der Veer
  • Financiering van de omslag naar een duurzame landbouw – Hans Huijbers
  • Kennis, leren, onderzoek en onderwijs – Bregje Hamelynck & Kees van Zelderen
  • Versterken van de positie van de boer in de keten – Jan Ham

Onze werkwijze is praktisch en oplossingsgericht met oplossingsgroepen per thema. Momenteel maken we het plan concreet. Per thema, met voorlopers en deskundigen uit het veld. Concreet en praktisch samen werken aan een duurzame agrarische toekomst in Nederland. Samen meedenken, sparren en bijdragen aan jouw, onze en ieders toekomst! Doe mee en laat ons weten waar jouw expertise ligt en waar je graag over meedenkt.

Doe mee

Grond

Betaalbare toegang tot grond voor toekomstbestendige landbouw

Wetgeving

Een inspirerend wettelijk kader dat op een integrale manier en vanuit ambitieuze doelen toekomstbestendige landbouw stimuleert

Financiering

Financiering van de omslag naar een toekomstbestendige landbouw via een andere inzet van bestaande middelen zoals landbouwsubsidies en extra nieuwe middelen die het boeren mogelijk maakt de beoogde omslag te maken

Kennis & Leren

Kennis, leren, onderzoek en onderwijs dat past bij een toekomstbestendige landbouw

Positie boer

De positie van de boer in keten, onder andere door het bevorderen van eerlijke prijzen en beloningen, korte ketens en versterking van de sociale rol van de boer