Deze week verschijnt een reeks breed gedragen voorstellen voor het gecombineerd oplossen van grote vraagstukken als de stikstofcrisis, het gevecht om ruimte en de toekomst van de landbouw.

Het idee voor deze voorstellen ontstond dit najaar in een gesprek tussen de Boerenraad, de Transitiecoalitie Voedsel en voormalig Landbouw minister Cees Veerman. Daar kwam het idee ter sprake om voor de toekomst van de landbouw een zware staatscommissie in het leven te roepen. Hans Huijbers, lid van het kernteam van de Boerenraad: ‘ik ben blij dat we in korte tijd een brede groep hebben kunnen verenigen achter een lange termijn visie en een aantal concrete maatregelen. Het is belangrijk dat de band tussen de stad en het platteland wordt versterkt en dat boeren worden gezien als onderdeel van de oplossing. Aan veel boerenkeukentafels worden belangrijke beslissingen genomen die bijdragen aan zaken als CO2 opslag, klimaatadaptatie, het landschap en biodiversiteit’.

Huijbers weet uit eigen ervaring dat boeren vaak een andere kant op worden gestuurd door het sterk doorgevoerde marktdenken. ‘Mijn kostprijs is in de 42 jaar dat ik boer ben met bijna 300% gestegen terwijl mijn melkprijs nu 8 eurocent lager is dan toen ik rond 1980 begon. Dat dwingt je tot schaalvergroting en intensivering en dat staat op gespannen voet met mijn passie voor de bodem’. Daarom is Hans het er van harte mee eens dat nu sterk wordt gepleit voor het belonen van boeren voor hun maatschappelijke diensten. Gebeurt dat niet dan blijft de landbouw gevangen in oude economische modellen.

Op zijn eigen bedrijf heeft de familie Huijbers – Hans heeft een opvolger – al jaren bewust gewerkt aan verbreding en aan het versterken van de band met burgers. De boerderij is met een boerencafé een gewilde pleisterplaats voor fietsers, motorrijders en andere passanten en de speeltuin wordt druk bezocht door gezinnen met kinderen.

Huijbers is niet zeker of de politiek de aanbevelingen ook echt zal oppakken. Daarvoor heeft hij in zijn eerdere bestuurlijke leven al teveel meegemaakt. Toch benadrukt hij dat er ingrijpende beslissingen nodig zijn. En omdat die beslissingen zo ingrijpend zullen zijn bepleit hij de instelling van een zware staatscommissie die de lange termijn voorop stelt en daar dan de maatregelen bij bedenkt waar boeren, natuur en de samenleving zo dringend behoefte aan hebben. De voorstellen die nu onder leiding van Cees Veerman worden gepresenteerd en mede door de Boerenraad tot stand zijn gekomen bieden hiervoor een prima startpunt, aldus Huijbers.

Lees ook:

Aanbevelingen aan het nieuwe kabinet – Samenwerken aan Regie op Ruimte