1
1

Welkom

In Nederland werken boeren en tuinders met moed en doorzettingsvermogen en met eigen vormen van natuurgedreven en sociaal verbonden voedselproductie aan een vitaal platteland. Wij doen dat met een grote diversiteit aan bedrijfsvormen en verdienmodellen. Denk aan gangbare boeren, biologische boeren, natuur-inclusieve boeren, permacultuurboeren, bodemboeren, agro-ecologische boeren, zorgboeren, grondgebonden boeren, voedselbosboeren, enz. Wij werken met zorg voor de bodem, met minder vee per hectare, met eigen voer, met veel ruimte voor natuurlijk gedrag van hun dieren en met nieuwe diensten.

Nederland is van oudsher een landbouw samenleving. Het is deel van onze identiteit. We zien moderne agrarische bedrijven middenin de lokale gemeenschap. Sommigen net ontstaan, anderen al decennia actief. Met combinaties van functies in zorg, onderwijs, kinderopvang, natuurontwikkeling, educatie en toerisme. Allemaal boeren die laten zien dat landbouw cruciaal is voor onze voedselvoorziening en tegelijkertijd zoveel meer is dan dat.

Als Boerenraad geloven we in de kracht en potentie van al deze verschillende vormen van land- en tuinbouw. In die variëteit ligt de toekomst voor de agrarische sector in ons land. Wij willen ons daarvoor inzetten en de sector daarmee een nieuw perspectief bieden, juist nu boeren onder grote druk staan. Een perspectief met ruimte voor meer in plaats van minder boeren.

Lees hier meer over onze visie en werkwijze. Denk mee, doe mee en werk mee aan de thema’s die we samen aanpakken. Je bent van harte welkom!

Wij staan als Boerenraad voor een aantal basale uitgangspunten:

Vertrouwen

Wij gaan uit van vertrouwen in mensen. In ons bijzondere beroep van boer waarbij wij vaak grote oppervlakten grond beheren en werken in en met de natuur voelen wij verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige omgang met bodem, dieren, water, lucht en biodiversiteit. Wij zijn solidair met elkaar en onze omgeving en willen leren van positieve en negatieve ervaringen van onszelf en andere boeren. Wij werken vanuit deze grondhouding aan het produceren van gezond voedsel en gewaardeerde diensten en daarmee aan het bereiken van maatschappelijke doelen. Wij willen vertrouwen krijgen en verantwoording afleggen om op onze eigen manieren die doelen te bereiken. We worden hierbij gesteund door stimulerende en doelgerichte wettelijke kaders.

Eerlijk & transparant

Om vertrouwen te verdienen zijn wij naar overheid, burgers en elkaar eerlijk en transparant over kosten, effecten en inspanningen om de gewenste doelen te behalen.

Integraal en gebiedsgericht

In 2030 worden uitdagingen op het gebied van landbouw en voedselvoorziening integraal en op de gepaste schaal aangepakt. Per gebied worden vanuit het specifieke karakter van bodem, landschap en cultuur de integrale verbanden gelegd tussen de diverse opgaves in de betreffende regio. Daardoor is er sprake van een grote diversiteit aan initiatieven die ook raakvlakken hebben met duurzame energie, zorg, onderwijs, toerisme, woningbouw, etc.