Contact

Wij nodigen jou van harte uit betrokken te raken bij de Boerenraad. Praat mee over een thema dat je aanspreekt en waar jouw hart sneller van klopt. Laat jouw boerenorganisatie aansluiten en deel het werk van de Boerenraad met collega’s en andere betrokkenen. Wij gaan graag het gesprek aan.
De boeren in de Boerenraad stoppen geheel belangeloos veel tijd en moeite in dit initiatief. Om deze pioniers een soort van onkostenvergoeding te kunnen geven, is je hulp in de vorm van een financiële gift of bijdrage ook van harte welkom.

Doe mee, denk mee, help mee!
Samen op weg naar een duurzame agrarische sector in 2030!

DonerenContactAanmelden Nieuwsbrief

De Boerenraad kent een tijdelijke, flexibele en pragmatische organisatievorm. Voor formaliteiten zoals een bankrekening en backoffice diensten is aansluiting gevonden bij de Transitiecoalitie Voedsel. De Boerenraad wordt gefinancierd uit vrijwillige bijdragen van personen, bedrijven en fondsen.

De Boerenraad

E-mail: info@boerenraad.nl
Facebook: facebook.com/Boerenraad-113276130468889
LinkedIn: linkedin.com/company/boerenraad

Boerenraad
Boerenraad
Een nieuw kernteamlid. Jessica Tepper stelt zich graag zelf voor: "Als nieuwkomer en koploper in de agrarische sector, zet ik me graag in voor een toekomstbestendige sector, waarbij er ruimte is voor voedselproductie in balans met natuur. Dit doe ik al vanuit ons eigen bedrijf, door zichtbaar te zijn, door samen te werken met onderzoek- en onderwijs, door de burger te betrekken en te informeren.

Binnen de Boerenraad verwacht ik de kennis en ervaring die ik binnen mijn eigen bedrijf opdoe, in te kunnen zetten om de transitie te helpen versnellen. Binnen ons bedrijf ervaar ik sterk dat er veel wél kan, maar dat het beleid en de gevestigde orde vaak tegenwerken. Ik geloof sterk dat er op inhoud veel mogelijk is, maar dat de weg om daar als land te komen nog veel obstakels kent die we vanuit de Boerenraad helpen aan te pakken."

Welkom Jessica!
Boerenraad
Boerenraad
Kernteam Boerenraad bespreekt reacties op de aanbevelingen aan het kabinet rond ruimte, stikstof en toekomstbestendige landbouw tijdens bedrijfsbezoek aan akkerbouwer Jan Ham, een van de leden van het kernteam. Conclusie: veel positieve reacties maar er moet ook nog veel meer met boeren worden gepraat over hoe nu verder, zowel op het eigen bedrijf als per gebied. Zowel donkergroene als gangbare boeren hebben elk nog veel uitdagingen. Boerenraad wil beide groepen vooruit helpen en verbindt hen met elkaar. Een van die uitdagingen is betaalbare toegang tot grond. Morgen licht Jos Verstraten dit onderwerp toe aan de Raad van de Boerenraad om met hun feedback te bepalen waar we op gaan inzetten. Morgen worden ook twee nieuwe kernteamleden aan de Raad voorgedragen: Jessica Tepper van de Eytemaheert uit Roderwolde (Drenthe) en Jan Duijndam van de Bieslandhoeve uit Delfgauw (Zuid Holland).