Contact

Wij nodigen jou van harte uit betrokken te raken bij de Boerenraad. Praat mee over een thema dat je aanspreekt en waar jouw hart sneller van klopt. Laat jouw boerenorganisatie aansluiten en deel het werk van de Boerenraad met collega’s en andere betrokkenen. Wij gaan graag het gesprek aan.
De boeren in de Boerenraad stoppen geheel belangeloos veel tijd en moeite in dit initiatief. Om deze pioniers een soort van onkostenvergoeding te kunnen geven, is je hulp in de vorm van een financiële gift of bijdrage ook van harte welkom.

Doe mee, denk mee, help mee!
Samen op weg naar een duurzame agrarische sector in 2030!

DonerenContactAanmelden Nieuwsbrief

De Boerenraad kent een tijdelijke, flexibele en pragmatische organisatievorm. Voor formaliteiten zoals een bankrekening en backoffice diensten is aansluiting gevonden bij de Transitiecoalitie Voedsel. De Boerenraad wordt gefinancierd uit vrijwillige bijdragen van personen, bedrijven en fondsen.

De Boerenraad

E-mail: info@boerenraad.nl
Facebook: facebook.com/Boerenraad-113276130468889
LinkedIn: linkedin.com/company/boerenraad

Boerenraad
Boerenraad
De initiatiefgroep Regie op Ruimte, voortgekomen uit de Transitiecoalitie Voedsel en de Boerenraad, heeft een plan opgesteld om boeren perspectief te bieden op een toekomstbestendige bedrijfsvoering. In het plan worden concrete voorstellen gedaan om boeren in staat te stellen in te spelen op de ecologische en maatschappelijke uitdagingen van deze tijd en tegelijkertijd een goede boterham te kunnen verdienen. Een belangrijke aanbeveling is dat de overheid de markt moet bijsturen om op die manier de vraag naar duurzame landbouwproducten te stimuleren. Lees het plan en onderteken de oproep aan het kabinet https://transitiecoalitievoedsel.nl/toekomstzoektboer/?fbclid=IwAR2-Lgsj_lunjvOj8t9rhwjMNPM66RcI0JPbqbhxoAYC6Vu5Pf9YuxoTPMs k
Boerenraad
Boerenraad
Boerenperspectief

Op initiatief van de Boerenraad schrijven 25 boeren en boerinnen met hele diverse achtergronden een open brief aan de ministers Staghouwer en Van der Wal. Ze zijn vol goede wil om aan de nieuwe maatschappelijke vragen te voldoen maar vragen van het kabinet een helder perspectief, vertrouwen, ruimte en ondersteuning. Samen met BoerenNatuur, Wij.land, Plaatsen en Transitiecoalitie Voedsel is vanuit de Boerenraad een plan ontwikkeld voor een ondersteuningsprogramma. Een programma dat boeren met kennis en inspiratie een 'veilige tussenruimte' biedt om de ingrijpende beslissingen te nemen die in veel gevallen genomen moeten worden. Waarin de mens achter het boerenbedrijf centraal staat. Zie de open brief en onderteken de oproep!
Meer dan 150 personen gingen u al voor, waaronder Sjaak van der Tak van LTO Nederland. https://transitiecoalitievoedsel.nl/boerenperspectief/